City Portal

กลุ่มงานเภสัชกรรม : Pharmacy Division : UTTARADIT HOSPITAL
  • home
  • contact us
*** เว็บไซต์กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ กำลังดำเนินการปรุับปรุง ตอนนี้ยังไม่พร้อมใช้งาน ***

Web Link
ข่าวประชาสัมพันธ์

image  บัญชียาหลักแห่งชาติฉบับปี พ.ศ. 2564 พฤษภาคม image
image  30 มิ.ย.64 แจ้งข้อมูลความปลอดภัยยา Piqray 300 mg daily dose(150 mg + 150 mg film coated tablets) image
image  25 มิ.ย.64 แจ้งเปลี่ยนแปลงอายุยา Isoniazid Tablets 100 mg จากเดิม3ปีเป็น2ปี  image
image  23 มิ.ย.64 แจ้งข้อมูลความปลอดภัยโดยสรุปของยา Ferinject  image
image  9 มิ.ย.64 แจ้งเปลี่ยนแปลงอายุผลิตภัณฑ์ยา Somazina oral solution 100mg/ml(30 ml)  image
image  06/05/64 แจ้งแก้ไขข้อมูลในเอกสารกำกับยา Abilify Maintena® (Aripiprazole) for extended release i image
image  ๊UPDATE!! Srinagarind Newsletter VOL. 9  image
image  บัญชียาหลักแห่งชาติฉบับปี พ.ศ. 2563 ตุลาคม image
image  24 ธ.ค..63 Srinagarind Pharmacy Newsletter Vol.8 image
image  ๊Update!! 5 พ.ย.63 Srinagarind Pharmacy Newsletter Vol.7 image
image  29 ต.ค.63 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลยา Isoptin SR 240mg TAB image
image  25 ก.ย.63 เอกสารข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ยา MABTHERA® Subcutaneous (SC) image
image  ๊Update!! 27 ส.ค.63 Srinagarind Pharmacy Newsletter Vol.6 image
image  Srinagarind Newsletter VOL 5 JULY 2020 image
image  5 มิ.ย. 63 Updateข้อมูลความปลอดภัยของยา Aimovig INJ. (Erenumab 70 mg/ml)  image
image  แนวทางการรักษาโรคมะเร็งโลหิตวิทยาในผู้ใหญ่ 2561 image
image  แจ้งข้อบ่งใช้เพิ่มเติมของ Spiriva® Respimat® ในผู้ป่วยโรคหืดที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป image
image  แจ้งเพิ่มข้อบ่งใช้ของยา Ofev® (nintedanib) 100 ,150mg  image
image  ข่าวเรียกเก็บยา Ranitidine Tablet image
image  รวมรายชื่อยาที่เรียกเก็บคืนจาก อย FDA Thai image
image  UPDATE!!! เรียกเก็บยา Esmya คืนจากท้องตลาดโดยสมัครใจ (7/4/2563) image
image  ข่าวเรียกเก็บยา Ranitidine injection โดยสมัครใจ image
image  โครงการส่งยาถึงบ้าน เลี่ยง COVID image
image  17 มี.ค. 63 การรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Tremfya (Guselkumab) image
image  16 มี.ค. 63 แจ้งเอกสารข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ยา MABTHERA SC image
image  12 มี.ค. 63 Srinagarind Pharmacy Newsletter Vol.4 image
image  28 ก.พ. 63 Updateข้อมูลความปลอดภัยของยา Aimovig INJ. (Erenumab 70 mg/ml)  image
image  Srinagarind Pharmacy Newsletter Vol.3 มกราคม 2563 image
image  Srinagarind Pharmacy Newsletter Vol.2 ธันวาคม 2562 image
image  5 พ.ย. 62 Srinagarind Pharmacy Newsletter Vol.1  image
image  7 พ.ย. 62 แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการฝังและถอดยา Implanon NXTเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายต่ image
image  18 ต.ค. 62 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสภาวะการเก็บรักษายา Lidocaine Hydrochloride Injection 2%w/v image
image  25 ก.ย. 62 การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ Diclofenac Injection และ คำแนะนำในการบริหารยา  image
image  13 ก.ย. 62 แจ้งเรียกเก็บยาคืน Zithrotel INJ เลขทะเบียน 1C 14/60(NG)รุ่นการผลิต 31704 image
image  บัญชียาหลักแห่งชาติฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ image
image  บัญชียาหลักแห่งชาติฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ image
image  13 พ.ค.2562 เอกสารแจ้งเตือนลดความผิดพลาดในการสั่งใช้ Mabthera รูปแบบ subcutaneous image
image  แบบฟอร์มติดตามกำกับรายการยา SMP 60 รายการ image
image  จดหมายเวียนการเบิกจ่ายยามะเร็ง OCPA และมะเร็งอื่นๆ ว 424 image
image  การปนเปื้อนสาร NMDA ในยาลดความดันโลหิต Valsartan image
image  ประชาสัมพันธ์การเรียกเก็บยา Valsartan โรงพยาบาลศรีนครินทร์ image
image  พรบ.ประกันสังคม กรณีการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา 14มีนาคม2560 image
image  ความเสี่ยงของยาในกลุ่มรักษาโรคเบาหวาน image
image  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือน อาจพบ sildenafil analogue ปลอมปนในยาแผนโบราณ image
image  US FDA เรียกร้องให้ผู้ผลิต Kayexalate ทำการศึกษา Drug interaction เพิ่มเติม image
image   US FDA ชี้ ระวังผลข้างเคียงของ Tramadol ในผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 17 ปี image
image  ยาที่ต้องมีคำเตือนผื่นแพ้ยารุนแรงชนิด SJS/TEN image
image  จดหมายแจ้งต่อบุคคลากรทางการแพทย์ กรณีการเกิด TEN and SJS จาก rituximab image
image  Use of Aspirin for Primary Prevention of Heart Attack and Stroke image
image  U.S. Food and Drug Administration (FDA) ได้ประกาศเตือนเกี่ยวกับการฉีดยาสเตียรอยด์ (corticoateroids)  image
image  ข่าวด้านความปลอดภัยยา strontium จากการทบทวนข้อมูล ของ EMA image
image  แนวทางปฏิบัติของสถานพยาบาลของรัฐ กรณียกระดับการควบคุม Alprazolam image
image  อย. เตือนใช้ “ยาทรามาดอล” ผิดวัตถุประสงค์ หรือเกินขนาด อาจตายได้ image
image  eperisone กับ อาการ Anaphylactic image

ประกาศจากฝ่ายเภสัช

image   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Imatinib 100mg Tablets จำนวน 60,000 แคปซูล โดยวิธีคัดเลือก image
image   แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อยกระดับการควบคุม Alprazolam image
image   แบบรายงานปัญหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา สารน้ำและเวชภัณฑ์ (Product defect reporting) โดยภญ.รัชฎาพร สุน image
image    แบบประเมินความพึงพอใจของเครื่องจัดยาอัตโนมัติ (Robot) สำหรับพยาบาล ภญ.รัชฎาพร สุนทรภาส image
image   18 พ.ค. 64 แจ้งข้อบ่งใช้เพิ่มเติมของยา Tebonin® forte 120 mg ในการบรรเทาอาการที่เกิดจากความสามา image
image   Slide ทบทวนระบบยา โดย ภญ.รัชฎาพร สุนทรภาส image
image   คู่มือความคงตัวยา Antibiotics โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดย ภญ.รัชฎาพร สุนทรภาส image
image   Slide KM รอบยา โดย ภญ.รัชฎาพร สุนทรภาส image
image   KM Dengue Vaccine  image
image   รายการยาที่ใช้เครื่องจ่ายยา Robot จัดยา image
image   Flow การจ่ายยาจาก Robot สำหรับพยาบาล image
image   แนวทางการเบิกจ่ายยามะเร็ง กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือ ว33 และ ว34 image
image   คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล image
image   slide สรุปแนวทางการเบิกจ่ายยามะเร็งค่าใช้จ่ายสูงตามหนังสือ ว33 และ ว34 โดย รัชฎาพร สุนทรภาส image
image   ประชาสัมพันธ์การเรียกเก็บยา Valsartan โรงพยาบาลศรีนครินทร์ image
image   บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology - TMT) image
image   ปรับปรุงแบบฟอร์มยาเฉพาะราย NED01 image
image   RDU_AMR_Template_2562 image
image   Update_AMR_04032019 image
image   รายการยาเฉพาะรายของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ฉบับปรับปรุง 03 ก.ย.2562) image
image   แนวทางการสั่งใช้ Praxbind (antidote Dabigatran) image
image   UPDATE!!! อย.เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด image
image   โครงการส่งยาถึงบ้าน เลี่ยง COVID image
image   อัตราค่าบริการของหน่วยบริการ image

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

ข่าวสมัครงาน

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

รางวัล/ผลงาน