รายงานการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
สำหรับเจ้าหน้าที่
UserName   
Password   
 

ข้อมูล UPDATE ถึงวันที่   17/6/2561 11:43:00

Uttaradit Hospital @ Computer center 
Tel. 055-832601-1105