รายงานการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
สำหรับเจ้าหน้าที่
UserName   
Password   
 

ข้อมูล UPDATE ถึงวันที่   18/3/2562 16:14:00

Uttaradit Hospital @ Computer center 
Tel. 055-832601-1105